งูยางไล่จิ้งจก?

posted on 05 Jun 2009 00:41 by clockrun

 

 

 ชื่อการทดลอง : งูยาง ปะทะ จิ้งจก

 

 หลักการและเหตุผล :

  ปัจจุบัน บ้านข้าพเจ้ามีจิ้งจกรุกราน สร้างความรำคาญมากมาย จึงอยากจะลองไล่มันด้วยวิธีสันติ

เปิดเว็ปมั่วไปเรื่อย มีคนบอกว่า สามารถเอางูยางมาวางไว้ แล้วจิ้งจกมันจะกลัวหนีไปเอง

การทดลองนี้จึงเกิดขึ้น

 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อไำล่จิ้งจกออกไปจากห้อง... ชิ่วๆ

2. เพื่อให้เจ้าของห้องหลับสบาย ไม่โดนจิ้งจกร้องปลุกยามหลับ

 

 เป้่าหมาย :

- จี้งจกต้องหายไปจากห้อง 100 % ไม่เหลือแม้ซักตัวเดียว

- เจ้าของห้อง หลับสบายติดต่อกันทั้งคืน 100 %

 

 สมมติฐาน :

 จิ้งจกจะต้องกลัวงูยาง และหนีหายไปเอง

 

 วิธีการทดลอง :

1. นำงูยางไปวางเป็นแนวกำแพง ในจุดที่จิ้งจกต้องผ่านแน่ๆ (ในการทดลองนี้ ใช้งูยางทั้งหมด 3 ตัว)

 

 

 ตัวแรก ให้ชื่อว่า "เหลืองดำจิ้งจกพ่าย" (มูลค่า 20 บาทถ้วน)

 

 

  ตัวที่สอง ให้ชื่อว่า "ส้มจิ้งจกผวา" (มูลค่าก็ 20 บาทถ้วน)

 

 

  ตัวที่สาม ให้ชื่อว่า "เขียวจิ้งจกสะอื้น" (มูลค่า 20 บาทถ้วนเช่นกัน)

 

2. วางทิ้งไว้ แล้วคอยสังเกตการณ์ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านไป 7 วัน...

 

ผลการทดลอง :

วันที่ 1 : จิ้งจกร่าเริง

วันที่ 2 : จิ้งจกสดใส

วันที่ 3 : จิ้งจกลั้นลา

วันที่ 4 : จิ้งจกชื่นมื่น

วันที่ 5 : จิ้งจกขี้สะดวก

วันที่ 6 : จิ้งจกดีใจ

วันที่ 7 : จิ้งจก Happy

 

 

สรุปผลการทดลอง :

 จิ้งจกไม่มีอาการสะทกสะท้านต่องูยางแม้เพียงเสี้ยวกะปิ...สมมติฐานที่ตั้งไว้นี้..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง!!!

 (แถมเสียค่างูไปเหนาะๆ 60 บาทถ้วน )

 

 

...จบการทดลอง

 

 

 

Comment